Vakuutus- ja vahingonkorvausoikeus

Generic placeholder image

Miten autamme

Avustamme ulkomaisia vakuutusyhtiöitä Suomen markkinoille tuloon ja täällä toimimiseen liittyvissä asioissa, kuten viranomaissuhteiden hoidossa ja vakuutusehtojen laadinnassa. Annamme apuamme vakuutussopimuksiin liittyvissä ongelmissa ja vakuutuskorvausasioissa myös vakuutuksenottajille ja vakuutetuille. Kokemukseemme kuuluvat myös jälleenvakuutukseen liittyvät korvausasiat. Kokemuksemme liittyy niin esine-, vastuu- kuin henkilövakuutuksiin, myös sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin.

Avustamme yrityksiä sopimuksiin tai sopimuksenulkoiseen vahingonkorvausoikeuteen liittyvissä asioissa sovellettaessa vastuujärjestelmiä yksittäistapauksiin, arvioitaessa korvausperusteita, vastuun laajuutta jne.

Hoidamme myös vahingonkorvausoikeudellisia ja vakuutuksiin liittyviä riita-asioita.


Profiili

Lauri Railas on aloittanut työuransa kolmekymmentä vuotta sitten vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuden assistenttina yliopistolla, opiskellut merivakuutusalaa myös Englannissa ja Norjassa, työskennellyt Vakuutusyhtiö Sammon suuryritysosastolla erityisesti merivakuutuksen parissa ja osallistunut vakuutuskonsernin tuotteiden kehittämisen palveluautomaatioon liittyen. EU-virkamiehenä Railas on ollut vakuutuslainsäädännön valmistelusta vastaavan ministerineuvoston työryhmän sihteeri. Railas on Helsingin yliopiston siviilioikeuden dosentti. Asianajajana hänen työkenttäänsä ovat kuuluneet vakuutusasiat yli kymmenen vuoden ajan.

Generic placeholder image