EU- ja kilpailuoikeus

Annamme apuamme sekä julkisille että yksityisille organisaatioille EU-oikeuden ja kilpailuoikeuden aloilla konsultoimalla säännösten sisältöä ja tulkintaa koskevissa asioissa. Hoidamme myös yhteydenpitoa kansallisiin ja EU-viranomaisiin edunvalvonnallisissa ja organisaatioita koskevissa soveltamisasioissa sekä oikeudenkäyntejä.

Lauri Railas on työskennellyt EU:n ministerineuvoston pääsihteeristössä oikeudellisella osastolla sekä sisämarkkinalainsäädäntöä valmistelevalla osastolla vuosien ajan ja osallistunut kymmenien EU:n lainsäädäntöaktien valmisteluun julkisissa hankinnoissa, kilpailuoikeudessa, vakuutusalalla, yhtiöoikeudessa ja palveluissa samoin kuin kalastuksen, eläinlääkinnän ja kasvinsuojelun aloilla. Lisäksi Railas on hoitanut EU-oikeudellisia oikeusjuttuja Unionin ja kansallisissa tuomioistuimissa sekä kanteluasioita. Railas on työskennellyt myös komission Suomen toimiston ja Euroopan parlamentin lukuun europarlamentaarikon avustajatehtävissä. Lisäksi Railaksella on kokemusta EU-säännösten implementoimisesta kansallisella tasolla ministeriöille laatimiensa raporttien muodossa. Esimerkkinä toimii Palveludirektiivi ja Suomi-selvitys vuodelta 2007. Railas myös opettaa EU:n taloudellisiin ulkosuhteisiin liittyvää juridiikkaa sekä EU:n kilpailuoikeutta Tallinnan yliopistossa. Railas on toiminut vuodesta 2005 ICC Task Force on Public Procurement-työryhmän puheenjohtajana. Task Force osallistuu julkisia hankintoja koskevan sääntelyn kehittämiseen globaalilla tasolla.

Generic placeholder image