Compliance

Hoidamme erityisesti kaksikäyttötuotteiden vientivalvontaan liittyviä asioita. Näillä tarkoitetaan tuotteita, joita voi käyttää sekä rauhanomaisiin tarkoituksiin että joukkotuhoaseiden valmistukseen. Esimerkkinä käyvät taajuusmuuntimet. Tällöin on selvitettävä, onko kyse lainsäädännön piiriin kuuluvasta tuotteesta ja, jos on, haettava vientilupa.

Elinkeinotoiminta ei ole luvanvaraista kuin poikkeuksellisesti. Kuitenkin toimilupaa edellytetään monissa rahoituspalveluissa. Avustamme toimilupien hankkimisessa sekä viranomaisilmoitusten laadinnassa esimerkiksi ulkomaisen yrityksen etabloituessa Suomeen tai ryhtyessä harjoittamaan toimintaa tilapäisen palveluntarjonnan keinoin.

Avustamme yrityksen hallintomenettelyjen kehittämisessä hyvän hallintotavan mukaisesti (Corporate Governance)

Olemme osallistuneet Kansainvälisen kauppakamarin työhön korruption vastustamiseksi liiketoiminnassa laatimalla tätä varten vakiosopimuslausekkeen. Esiinnymme alan kansainvälisissä tilaisuuksissa.