Näin vaikutamme

Työmme perustuu myös siihen, että osallistumme niiden oikeussääntöjen laatimiseen, joita yrityksien toimintaan sovelletaan. Seuraavassa esimerkkejä vaikutustyöstämme ennen ja nyt.

Kansainvälinen kauppakamari (ICC)

- Suomen osaston pääsihteeri 1991-96
- Lukuisia tilaisuuksia ajankohtaisista aiheista kauppapolitiikasta ympäristönsuojeluun ja business-etiikkaan
- Suomen osaston Business Responsibility for the Common Future-tilaisuuden 1995 pääpuhujana toimi HKK Edinburghin herttua Prinssi Philip.
- Osallistunut Commercial Law and Practice Commission –valiokunnan toimintaan jo 1990-luvun alusta lähtien. Työn kokokohtia: Incoterms ® 2010-lausekkeet, ICC Model International Sale Contract 1997, ICC Model Technology Transfer Agreement 2009, ICC Model-Anti-Corruption Clause 2012, Vakiolaivausehdot 1996 ja 2008 sekä osallistuminen Pohjoismaisen Speditööriliiton Yleisten Määräysten 2015 valmisteluun.
- ICC Task Force on Public Procurementin perustaja ja puheenjohtaja vuodesta 2005. Task Force on järjestänyt kansainvälisiä konferensseja, tavannut alan vaikuttajia ja antanut lausuntoja mm. UNCITRAL:ille ja EU:n komissiolle
- Edustanut ICC:tä mm. YK:n kansainvälisen kauppaoikeuden toimikunnassa UNCITRAL:issa sekä OECD:ssä.


Keskuskauppakamari

- Lakimies 1990-91
- Teollisoikeuksiin liittyviä edustuksia kauppa- ja teollisuusministeriössä sekä ulkoministeriössä
- ATK91- ja ATK94-ehdot, IT 2010-ehdot (kommentein)
- Välimiesmenettelyinstituutin säännöt 1993 (sihteeri) ja 2013 (kommentein)


United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT)

- Lukuisten kauppamenettelysuositusten valmistelija. Tällä hetkellä suosituksen nro 36 oikeudellisia näkökohtia valmistelevan työryhmän puheenjohtaja.
- Esiintynyt kauppamenettelyalan kokouksissa mm. Venäjällä ja Kazakhstanissa


Euroopan Unioni

- Ministerineuvoston oikeudellisen osaston lakimies 1996-98, yhtiöoikeuden työryhmän sihteeri 2000-2001, julkisten hankintojen työryhmän sihteeri 2000-2002, vakuutustyöryhmän sihteeri 1999-2002
- Komission Helsingin toimiston EuroJus-palvelu 2004-2008
- Euroopan Parlamentin jäsenen avustaja sisämarkkinavaliokunnan asioissa 2010-2014


Ministeriöt

Työ- ja elinkeinoministeriö
- Teollisoikeudet 1990-luvulla - FINSIPRO-toimikunnan jäsen vuodesta 2005 - Palveludirektiivin implementointiselvitys 2007 - SADe-projektin juridiikka 2011 lähtien
Opetusministeriö
- Auktorisoitujen kielenkääntäjien tutkintolautakunnan jäsen vuodesta 2008
Liikenne- ja viestintäministeriö
- Lukuisia selvityksiä lainvalmisteluun liittyen vuodesta 2005, EU-lainsäädännön valmistelun seurantaryhmien jäsen
Ulkoministeriö
- Teollisoikeudet (GATT/TRIPS) ja ETA-neuvottelujen taustaryhmät 1990-luvulla
- Eräiden kauppapolitiikkaan liittyvien kysymysten taustaryhmien jäsen 2000-luvulla